วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร - แจ่มใส
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
     
 
พระบรมราชานสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 
พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
 
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
อุทยานมัจฉาวัดพระนอน
       
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
สามชุก ตลาดร้อยปี
บึงฉวาก